Advocatenkantoor Alliantie in Breda: uw advocaat in ontslagrecht

Ontslag is voor werkgever en werknemer een onplezierige gebeurtenis. Misschien moet u uw werknemer laten gaan door economische redenen. Of u bent het als werknemer absoluut niet eens met uw ontslag. In beide gevallen kan een ontslagrechtadvocaat u ondersteunen.

Niet eens met uw ontslag? Advocatenkantoor Alliantie is thuis in ontslagrecht

Ondersteuning bij (mogelijk) ontslag

Ontslagrecht is een onderdeel van arbeidsrecht. Bij ontslagzaken valt er veel voordeel te behalen door het inschakelen van een advocaat. Een ontslagrechtadvocaat komt op voor uw belangen en zorgt dat u het maximale uit uw ontslag haalt. Met de kennis van onze ontslagrechtadvocaten in Breda kunt u bijvoorbeeld een maximale transitievergoeding of een betere ontslagregeling krijgen.

Bent u onlangs ontslagen of verwacht u dat u ontslagen gaat worden? Neem dan een advocaat van Advocatenkantoor Alliantie in de hand. Bel 076-5317766.

Wat doen advocaten in ontslagrecht?

Een ontslagrechtadvocaat helpt u om tot de juiste ontslagregeling met uw voormalige werkgever te komen. Ook kunt u uw ontslag aanvechten. Het is verstandig om een advocaat in te schakelen wanneer u ontslagen wordt om een aantal redenen:

  • Een advocaat kan vaak een procedure voorkomen. Werkgevers laten het hier liever niet op aankomen. Dit kost namelijk tijd en geld. Overigens geldt dat ook voor u. Door te onderhandelen met uw voormalige werkgever kan een procedure voorkomen worden. Een ontslagrechtadvocaat helpt u bij deze onderhandelingen.
  • Een advocaat kan zorgen voor een betere ontslagregeling. Hierin staan de voorwaarden waaraan beide partijen zich moeten houden wanneer de werknemer ontslagen is.
  • Wilt u een hogere ontslagvergoeding of andere tegemoetkoming? Een ontslagrechtadvocaat draagt de juiste argumenten aan die in het voordeel werken bij het vaststellen van deze vergoeding.
  • Wanneer u op staande voet ontslagen bent is het van het grootste belang dat u een advocaat inzet. Het ontslag wordt dan aangevochten, waardoor u uw WW-uitkering en ontslagvergoeding zeker stelt.
ontslagrecht advocaat Breda
ontslagrecht advocaten Breda

Wat te doen als u ontslagen bent?

Helaas kan het voorkomen dat u om welke reden dan ook ontslagen wordt. U moet daarbij altijd de volgende zaken in gedachten houden:

  • Ga nooit zomaar akkoord. Vraag om een schriftelijke bevestiging van wat u is meegedeeld. U heeft namelijk een wettelijke bedenktijd.
  • Onderteken nog niets, maar neem eerst rustig de schriftelijke bevestiging en het voorstel door. Een ontslagrechtadvocaat kan dit ook voor u doen, zo kunt u mogelijk het voorstel aanvechten als u het er niet mee eens bent.

De juiste kennis in huis

Er is veel veranderd met betrekking tot het ontslagrecht sinds juli 2015. Vaste en tijdelijke werknemers krijgen bijvoorbeeld sinds 1 juli een vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. De werknemer moet dan 2 jaar of langer in dienst zijn geweest en het initiatief voor het ontslag moet bij de werkgever liggen. Als u zelf ontslag neemt omdat u werkgever ernstig verwijtbaar handelde of nalatig was, dan heeft u ook recht op een transitievergoeding.

Bent u benieuwd naar waar u recht op heeft?

Op zoek naar een advocaat voor in Breda? Advocatenkantoor Alliantie helpt u verder