Advocaten op het gebied van sociaal zekerheidsrecht in Breda

U bent zich er misschien niet van bewust, maar u heeft dagelijks met sociaal zekerheidsrecht te maken. Als werknemer met de premies die u betaalt, als werkgever idem dito en als belastingbetalende met de volkspremie. Zo bent u ervan verzekerd dat u de juiste hulp krijgt wanneer u arbeidsongeschikt, werkloos of met pensioen bent.

Problemen met het UWV of Zorgkantoor? Voor sociaal zekerheidsrechtzaken komt u naar Advocatenkantoor Alliantie

Schakel de hulp in van advocaten in sociaalzekerheidsrecht

In Nederland is het goed geregeld wat betreft de sociale zekerheid. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij voor het sociale stelsel. De wetten en maatregelen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht zorgen ervoor dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Het sociale zekerheidsrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Het heeft betrekking op alle rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid.

Sociale zekerheid bestaat uit 2 onderdelen:

  • sociale voorzieningen: hieronder vallen een uitkering, een product (medisch hulpmiddel) of een dienst (zoals verzorging). Hiervoor betaalt u geen premies. De overheid betaalt dit uit algemene middelen.
  • sociale verzekeringen: deze bestaan uit volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen worden betaald door elke belastingbetaler. Bent u in loondienst, dan betaalt u werknemersverzekeringen. Dit verzekert zowel werknemer als werkgever tegen werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim.

Advocatenkantoor Alliantie behartigt hierin uw belangen mocht u problemen hebben met bijvoorbeeld het UWV of de Sociale Dienst.

Bel ons kantoor op 076-5317766 voor meer informatie.

Wanneer schakelt u een advocaat in sociaalzekerheidsrecht in?

Het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of Sociale Dienst maken beslissingen over uitkeringen. Het kan zijn dat deze wordt stopgezet, u een boete krijgt of de uitkering wordt geweigerd. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente van uw woonplaats of beroep instellen bij de rechtbank.

Wordt uw WIA of WGA ten onrechte verlaagd of ingetrokken? Ontvangt u geen ziekengeld, WW, bijstand, Participatiewet-uitkering of WIA, maar heeft u hier wel recht op? Ook dan kunt u bezwaar aantekenen.

Wij raden u aan om zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Over het algemeen is de termijn waarin uw bezwaar kunt aantekenen 6 weken. Doet u dit na 6 weken, dan gebeurt er niets meer met dit bezwaar. Juist in de bezwaarfase kan de bijstand van een advocaat het verschil maken. Als er fouten worden gemaakt in de bezwaarfase kunnen deze in de beroepsfase vaak niet meer hersteld worden.

sociaal zekerheidsrecht advocaat Breda
sociaal zekerheidsrecht advocaten Breda

Ons advocatenkantoor in Breda

We begrijpen als geen ander dat wanneer u een uitkering ontvangt, u waarschijnlijk niet de middelen bezit om een advocaat in te zetten.

Heeft u recht op rechtsbijstand? Ook dan helpen onze sociaal zekerheidsrechtadvocaten in Breda u.