Arbeidsrecht

Wanneer u, als werknemer óf als werkgever, een arbeidsovereenkomst aangaat, heeft u rechten en plichten jegens elkaar. Binnen het arbeidsrecht kunt u, als werkgever óf als werknemer, te maken krijgen met een juridisch conflict.

Bij een arbeidsconflict is het altijd verstandig om u te wenden tot een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Advocatenkantoor Alliantie in Breda heeft veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht en wij staan zowel werkgever als werknemer bij.  

Wilt u als werkgever of als werknemer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

 

IS ER SPRAKE VAN EEN ARBEIDSGESCHIL TUSSEN U EN UW WERKNEMER?

Als u juridisch advies wenst omtrent uw rechten en plichten als werkgever in het arbeidsrecht of als u een arbeidsconflict heeft met één van uw werknemers, dan is het altijd in uw belang om juridisch advies in te winnen. De werknemer is door de wetgever goed beschermd in de wetgeving. Voor u als werkgever kan een onjuiste afhandeling van een juridisch conflict langdurige nadelige en zeer dure gevolgen hebben.

Voorbeelden van arbeidsconflicten, waar u als werkgever mee te maken kan krijgen, zijn ziekteverzuim, re-integratie van een werknemer, ongeoorloofd verlof en noodzakelijk ontslag. Met deze en andere juridische conflicten bent u van harte welkom op ons kantoor. Onze arbeidsrechtspecialisten adviseren u en behandelen uw kwestie vanuit uw belang als werkgever.

 

IS ER SPRAKE VAN EEN ARBEIDSGESCHIL TUSSEN U EN UW WERKGEVER?

Als werknemer bent u door de wetgever in principe goed beschermd. Het komt echter voor dat een werkgever de arbeidsrechtelijke rechten en plichten niet goed naleeft, waardoor de belangen van de werknemer zijn geschaad. Een werknemer heeft een afhankelijke positie ten opzichte van de werkgever waardoor het ontzettend lastig kan zijn om voor uw rechten op te komen. Als werknemer doet u er altijd verstandig aan om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen bij een arbeidsconflict met uw werkgever.

Voorbeelden van arbeidsconflicten zijn (dreigend) ontslag, ontbinding van uw arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van uw rechten, problemen met uw ziekteverzuim, niet-nakoming van re-integratieverplichtingen, inhouding of stopzetting van loon en/of vakantiegeld.

Mocht u een arbeidsconflict hebben met uw werkgever, dan is het altijd verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. De arbeidsrechtadvocaten op ons kantoor in Breda staan voor u klaar.

Kunnen wij u alvast helpen?

Veelgestelde vragen

Dhr. mr. P.F.M. Gulickx
Advocaat

PFM Gulickx heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene Praktijk
  • Personen en Familierecht en Jeugdrecht
  • Huurrecht
  • Strafrecht en Jeugdstrafrecht

PFM Gulickx has registered the following principal (and secondary) legal practice areas in the Netherlands Bar’s register of legal practice areas (rechtsgebiedenregister):

  • Algemene Praktijk
  • Personen en Familierecht en Jeugdrecht
  • Huurrecht
  • Strafrecht en Jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Based on this registration, he/she is required to obtain ten training credits per calendar year in each registered principal legal practice area in accordance with the standards set by the Netherlands Bar.

Direct Contact

Heeft u snel advies nodig?

076 - 53 17 766