Bestuursrecht

Als burger of bedrijf heeft u iedere dag met de Nederlandse overheid en de overheidsorganen in uw gemeente en provincie te maken. Het bestuursrecht is veelomvattend, denk hierbij aan omgevingsvergunningen, bouwvergunningen, milieuvergunningen, verboden in de algemene plaatselijke verordening (APV) en belastingrecht. Mogelijk heeft de overheid één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden. In alle bestuursrechtelijke zaken is gedegen juridisch advies en bijstand noodzakelijk.

 

Als u het niet eens bent met een besluit van een overheidsinstantie, bijvoorbeeld uw gemeente, dan heeft u de mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken. Eén van onze bestuursrechtadvocaten kan u juridisch advies geven over uw zaak en namens u procederen tegen de overheid.

Wilt u worden bijgestaan door één van onze bestuursrechtadvocaten in Breda? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden en adviseren u in al uw bestuursrechtelijke zaken.

Direct Contact

Heeft u snel advies nodig?

076 - 53 17 766