Huurrecht

Huurt of verhuurt u een appartement, huis, bedrijfspand of ander object? Dan heeft u te maken met het huurrecht. Het huurrecht is van toepassing wanneer een object in welke vorm dan ook gehuurd of verhuurd wordt. De regels die van toepassing zijn, kunnen per object verschillen. Wenst u juridisch advies over het huurrecht in te winnen, dan bent u van harte welke bij onze huurrechtspecialisten op ons kantoor in Breda.

Beide partijen hebben rechten en plichten tegenover elkaar. Als een van de twee hierin nalatig is, dan kan er een huurgeschil ontstaan. Een huurrechtadvocaat van Advocatenkantoor Alliantie kan u, als verhuurder óf huurder, juridisch bijstaan in uw huurgeschil.

Bent u benieuwd wat ons kantoor voor u kan betekenen in uw huurkwestie? Neem dan contact met ons kantoor in Breda op.

 

IS ER SPRAKE VAN EEN HUURGESCHIL TUSSEN U EN UW HUURDER?

Er gelden voor u als verhuurder allerlei rechten en plichten waar u zich aan moet houden. De huurder is door de wetgever goed beschermd in de wetgeving. Voor u als verhuurder kan een onjuiste afhandeling van een juridisch huurconflict langdurige nadelige en zeer dure gevolgen hebben.

Vaak werken verhuurders met een standaardhuurovereenkomst. Het komt regelmatig voor dat deze standaardteksten niet goed aansluiten in het specifieke geval tussen u, als verhuurder, en uw huurder, waardoor partijen onenigheid kunnen krijgen omtrent de interpretatie van de huurovereenkomst. Als verhuurder doet u er altijd verstandig aan om de huurovereenkomst te laten opstellen of te laten controleren door een huurrechtadvocaat. Voor deze werkzaamheden kunt u uitstekend terecht bij één van onze huurrechtspecialisten op ons kantoor in Breda.

Als verhuurder kunt u te maken krijgen met huurconflicten vanwege achterstallige huurbetalingen, meldingen van overlast door uw huurder, vervuiling en/of vernieling van uw pand of object, criminele praktijken, zoals een wietplantage in uw pand, ongeoorloofde onderhuur, ongeoorloofde bewoning door anderen of onterechte meldingen van achterstallig onderhoud.

Met deze en andere juridische huurzaken bent u van harte welkom op ons kantoor. Onze huurrechtspecialisten adviseren u graag en zij behandelen uw kwestie vanuit uw belang als verhuurder.

 

IS ER SPRAKE VAN EEN HUURGESCHIL TUSSEN U EN UW VERHUURDER?

De wetgever heeft u als huurder in principe goed beschermd in de wetgeving. U heeft veel rechten waar de huurbaas zich aan moet houden. Het komt echter voor dat een verhuurder de huurrechtelijke rechten en plichten niet goed naleeft, waardoor de belangen van de huurder zijn geschaad. Een huurder heeft een afhankelijke positie ten opzichte van de verhuurder waardoor het ontzettend lastig kan zijn om voor uw rechten op te komen. Als huurder doet u er altijd verstandig aan om een huurrechtadvocaat in te schakelen bij een huurconflict met uw huurbaas.

Voorbeelden van huurconflicten zijn het achterstallig onderhoud aan het gehuurde en weigering van de verhuurder tot het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, onterechte verhoging van de huurprijs, overlast van andere huurders, waartegen de verhuurder niet optreedt en onterechte vordering tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde.

Mocht u een huurconflict hebben met uw verhuurder, dan kunt u contact opnemen met één van onze huurrechtadvocaten op ons kantoor in Breda.

Direct Contact

Heeft u snel advies nodig?

076 - 53 17 766