Ontslagrecht

Ontslag van een werknemer is voor zowel werkgever als werknemer onplezierig. Ontslagrecht is een onderdeel van arbeidsrecht. Een gespecialiseerde ontslagrechtadvocaat van ons kantoor behandelt het ontslag in uw belang; het maakt daarbij niet uit of u werkgever of werknemer bent. Op ons advocatenkantoor zijn onze ontslagrechtspecialisten op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het ontslagrecht.

 

MOET U ALS WERKGEVER ÉÉN VAN UW WERKNEMERS ONTSLAAN?

 

U kunt een werknemer om verschillende redenen ontslaan, bijvoorbeeld vanwege economische redenen of vanwege onrechtmatig of ongeoorloofd handelen door uw werknemer.

Als werkgever is het voor u noodzakelijk om de ontslagprocedure correct uit te voeren, omdat u anders het risico loopt dat het ontslag wordt teruggedraaid en uw werknemer in dienst blijft. Dat is voor u als werkgever een onwenselijke situatie. Een ontslagrechtspecialist geeft u juridisch advies en behartigt uw belangen als werkgever in een ontslagprocedure.

Mocht u als werkgever van plan zijn om een werknemer te ontslaan of mocht een voormalig werknemer zijn ontslag aanvechten, dan bent u met uw kwestie van harte welkom op ons kantoor in Breda.

 

 

BENT U HET NIET EENS MET UW ONTSLAG DOOR UW WERKGEVER?

 

Stel: uw werkgever heeft u al dan niet op staande voet ontslagen en u bent het met uw ontslag volstrekt niet eens. Wat zijn uw mogelijkheden om uw ontslag aan te vechten?

Als werknemer bent u goed beschermd door de wetgever ook ten aanzien van ontslag, maar niet iedere werkgever houdt zich aan deze wetgeving inzake ontslag. Het aanvechten van uw ontslag kan voordelig voor u zijn. Een ontslagrechtadvocaat komt op voor uw belangen als werknemer. Mogelijk heeft u recht op een hogere transitievergoeding of een betere ontslagregeling via onderling overleg met de werkgever of via de rechter.

Wenst u juridisch advies en/of juridische bijstand in uw ontslagzaak? Neem dan contact op met één van onze ontslagrechtadvocaten in Breda.

Direct Contact

Heeft u snel advies nodig?

076 - 53 17 766